• In veel huizen wordt gerouwd

  In veel huizen wordt gerouwd

  0

  De slachtoffers van het Spaanse griepvirus sterven een gruwelijke dood: hun longen raken gevuld met bloederig vocht waardoor ze stikken. Gezinnen worden verwoest, gemeenschappen vernietigd. Het eind der tijden lijkt nabij. Bijna 30.000 Nederlanders overlijden, wat overeenkomt met de toenmalige bevolking van steden als Breda of Amersfoort.

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Indië rond 1900

  Indië rond 1900

  0

  “Indië rond 1900”, is een compositie van brieffragmenten en verbindende tekst. Het geeft een doorlopend beeld van het leven en werken van de arts Dolf Damsté in Indië, en van zijn – zich in de tijd ontwikkelende – kijk op de koloniale samenleving en koloniale politiek. De fragmenten komen uit ruim 1500 brieven, die Damsté schreef aan familie in Holland en aan zijn broer die bestuursambtenaar was in de buitengewesten van Ned.-Indië. De brieven tonen niet alleen zijn kritische geest, zijn inlevingsvermogen, en zijn groot gevoel voor humor; geschreven in een bijna moderne en toegankelijke stijl, laten zij ook zien dat Dolf Damsté in zijn persoonlijk leven de nodige obstakels en leed te verwerken heeft gehad.

   27,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Inperking vrijheid van onderwijs

  Inperking vrijheid van onderwijs

  0

  De vrijheid van onderwijs (art.23 van de grondwet) verschaft ouders het recht op basis van een geloofsovertuiging een school te stichten. Was dit de bedoeling van Thorbecke toen hij dit recht in 1848 in de grondwet vastlegde? Wat wordt precies bedoeld met de vrijheid van richting, van oprichting en van inrichting?

  Artikel 23 spreekt ook over ‘deugdelijk onderwijs’, maar hoe ‘deugdelijk’ is ons onderwijs, wanneer op sommige christelijke scholen de Bijbelse verhalen boven de verworvenheden van de wetenschap worden gesteld? Scholen behoren tot de publieke ruimte; in hoeverre wordt hier recht gedaan aan de grondwettelijke scheiding van kerk en staat?

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Israël bestaat

  Israël bestaat

  0

  ‘Israël bestaat’, van Martien Pennings, is een indringend pleidooi tegen de onterechte aantijgingen rond Israël. Het is een lofrede op deze democratische staat in het Midden-Oosten en een ‘must-read’ voor alle politiek geïnteresseerden die een tegenwicht willen tegen de destructieve waan van de dag.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Italië, de bloeitijd 1250-1500

  Italië, de bloeitijd 1250-1500

  0

  Terwijl landen als Frankrijk, Spanje en Engeland in de late Middeleeuwen werken aan natievorming en de bouw van staatsinstituties, blijft Italië een intens verdeeld en verbrokkeld land, waar rivaliteit en vijandigheid de boventoon voeren. Dit ook door toedoen van de Kerk, die ‘verdeel en heers’ systematisch inzet als strategie om de seculiere wereld buiten de deur te houden en de eigen macht te conserveren. De gewoonte om vreemde troepen binnen te halen en wispelturige huurlegers in te zetten draagt nog verder bij aan de algehele verwarring.

   29,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Italië, de donkere eeuwen 400 - 1000

  Italië, de donkere eeuwen 400 – 1000

  0

  Italië, vijfde eeuw: Ondanks een benauwde overwinning in de verschrikkelijke veldslag met de Hunnen, brokkelt het ooit zo glorieuze West-Romeinse rijk verder af. Na plunderingen door Goten en Vandalen valt in 476 definitief het doek voor het trotse Rome.

   29,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Italië, de opkomst van de stadstaten 1000 - 1250

  Italië, de opkomst van de stadstaten 1000 – 1250

  0

  Na de rampzalige tijden die beschreven zijn in Italië, de donkere eeuwen herrijst Italië vanaf het Millennium uit de as. Eerder dan elders in Europa begint het hart van de steden te kloppen. Bedrijvigheid en handel komen op gang, er ontstaan banken en gilden, plattelandsvolk trekt naar de stad. Het groeiend zelfbewustzijn roept ook het verlangen naar autonomie en eigen instituties op. Tegelijk is Italië diep verdeeld. Duitse keizers proberen met wisselend succes hun macht over het schiereiland te behouden en bemoeien zich ook met Kerk en pausschap. De investituurstrijd bereikt een hoogtepunt. Zuid-Italië wordt een prooi van de Normandiërs, die ook Sicilië veroveren op de Arabieren. De tot op het bot corrupte Kerk van Rome maakt zich los van Byzantium, rekent ongenadig af met ketterse bewegingen en wapent zich tegen de ontluikende strijd tussen geloof en rede. Geen middel laten achtereenvolgende pausen onbenut om een vereniging van Italië, hun nachtmerrie, te voorkomen. Het is ook de tijd van Barbarossa, verlicht despoot Frederik II, welfen en ghibellijnen en kruistochten. Deze laatste dragen ertoe bij dat voor steden als Venetië, Genua en Pisa de poorten naar het Oosten opengaan, maar ook dat een grotendeels vergeten cultureel en wetenschappelijk erfgoed langzaam herontdekt wordt.

   29,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jacoba van Tongeren

  Jacoba van Tongeren

  0

  Dit boek is gebaseerd op de authentieke memoires van Jacoba van Tongeren (1903-1967) die – als enige vrouw – in de Tweede Wereldoorlog een grote verzetsgroep oprichtte en vijf jaar lang leidde: Groep 2000.

   32,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jacques Offenbach en de tijdsgeest van Napoleon III

  Jacques Offenbach en de tijdsgeest van Napoleon III

  0

  In ‘Jacques Offenbach’ schetst Vangansbeke het bijzondere leven van de musicus Offenbach, die zijn liefde voor zijn vak deelde met zijn drang naar amor.

  Offenbach werd door de Parijzenaars uitgelachen vanwege zijn slechte Frans. Jacques was niet graag op het conservatorium en ontvluchtte de ijzeren discipline van Cherubini al na een jaar. Zijn broer vond onderdak bij de opera van Bordeaux en Jacob, of Jacques, zoals hij zich nu begon te noemen, ontfermde zich over een Duitse aristocraat en componist, Friedrich von Flotow. Diens ‘Martha’ werd later een groot succes. Dankzij Friedrich raakte Jacques bekend in de salons van beroemde mensen die privéconcerten organiseerden. Daar trad hij op met Henri Hertz, een virtuoos pianist, die echter door zijn liaison met Thérèse Lachmann, een Pools-Joodse courtisane, volkomen berooid op de vlucht moest slaan richting Californië.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jan van Schaffelaar

  Jan van Schaffelaar

  0

  Jan van Schaffelaar, offerde zich in 1482 op voor zijn makkers door van de toren van Barneveld te springen. Later kreeg hij in geschiedenisboeken en romans de status van nationale held. Men beschreef hem als een edelman, als de heer van kasteel de Schaffelaar, een inwoner van Barneveld, een Kabeljauw. Enkelen betwijfelden of de sprong had plaatsgevonden.

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jesus was Ceasar

  Jesus was Ceasar

  0

  The question is: Is Jesus Divus Julius? Is Jesus the historical figure of Divus Julius, the god to which Julius Caesar was elevated? The iconography of Caesar do not fit our idea of him. In our minds Caesar is a field marshall and a dictator. However, authentic images portray the idea of the clementia Caesaris, a clement Caesar.

   32,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Joden-haat en Zion's-haat

  Joden-haat en Zion’s-haat

  0

  Joden-haat is een eeuwenoud verschijnsel. De inhoud ervan is tamelijk stabiel: afkeer van, tot aan pathologische haat jegens het judaïsme en zijn exponenten: de Joden. De verpakking van het verschijnsel is tijd-gebonden en varieert dus. Aanvankelijk werd het verschijnsel voornamelijk theologisch gemotiveerd, later “genetisch” (racistisch), terwijl in onze dagen Joden-haat zich presenteert als Zion’s-haat. Onder dit laatste begrip wordt verstaan: ongemotiveerde, kritiekloze kritiek op handel en wandel van de staat Israel, met als ultieme boodschap twijfel aan, c.q. ontkenning van de legitimiteit van die staat.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen