• Anatomie van een vervalsing

  Anatomie van een vervalsing

  0

  De protocollen van de wijzen van Sion behoort tot de zwartse geschriften van de wereld. In deze tsaristische verval-
  sing wordt gesproken van een joods complot tegen de wereld. Uit dit lugubere boek-
  werk werd later rijkelijk geciteerd door Adolf Hitler en Alfred Rosenberg. Het vormde de geestelijke munitie voor het Derde Rijk. Het werd door de tsaar gebruikt

   37,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • André Grétry

  André Grétry

  0

  Te voet trok hij van Luik naar Rome, op de terugweg in Genève leerde hij Voltaire en Rousseau kennen. Hij zou de ideeën van laatstgenoemde tot zijn laatste snik verdedigen en zelfs na diens dood zijn landgoed opkopen. Het verlies van zijn drie dochters maakte van de componist Grétry een filosoof.

  Ooit bevriend met Marie-Antoinette, ging hij niet zoals zo velen op de loop voor de Jacobijnen, hij bleef zelfs opera’s componeren die de nieuwe ideeën uitdroegen. Werken als Peter de Grote en Willem Tell droegen een politieke filosofie uit op een moment dat de guillotine zijn schaduw vooruit wierp. Zelfs toen volkse en elitaire republikeinen als Danton en Robespierre elkaar naar het leven stonden, zweeg hij niet.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Andreas Schmidt

  Andreas Schmidt

  0

  Met de benoeming van de Saks Andreas Schmidt tot Volksgruppenführer begon in 1940 in Roemeens-Duitse kringen een proces van nazificatie. In dit boek legt Feiko Postma uit dat de Roemeense Duitsers zich vanaf 1871 al meer en meer identificeerden met het voormalige Duitse moederland. De auteur beschrijft hoe er vanaf de jaren twintig raakvlakken waren tussen de Roemeense culturele opvattingen en die van de Nazi’s.

  Niet alle Roemeense Duitsers stonden achter Schmidt. In deze bundel wordt echter wel duidelijk dat grote groepen hem en Adolf Hitler uiteindelijk volgden. Centraal in de bundel staat het contrast tussen Schmidts openlijk beleden doelstellingen en diens werkelijke ambities. In een afsluitend hoofdstuk behandelt Postma het gevolg van de communistische machtsovername in Roemenië voor de positie van de toen al 800 jaar oude Roemeens-Duitse minderheid.

   16,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Plaatshouder

  Anna’s Ogen

  0

  Na de bekende Oolde-trilogie (Oolde, mijn Oolde, Weg van Oolde en Een nieuw Oolde) besloot de redactie een aanvullend deel met werk van meester H.W. Heuvel (1864-1926) samen te stellen. In de hoofdstukken 4 t/m 8 is de hoofdpersoon een piepjonge, nog ongetrouwde onderwijzer, die in de schoolvakantie op uitnodiging een bezoek brengt aan een oude vriend van zijn grootvader. In alle vijf verhalen komt een jonge vrouw voor, Anna geheten, en van vier van die vrouwen is de hoofdpersoon zeer gecharmeerd, vooral vanwege haar ogen. De verhalen werpen een bijzonder licht op de jonge, idealistische Heuvel!

  Veel hoofdstukken in deze nieuwe bundel gaan over een persoon (zoals 14: ‘Rudy in sprookjesland’, over een Oostenrijks ‘hongerkind’), een plaatselijke bekendheid (9: ‘De oude Vinke’; 15: ‘Een plattelandsdominee’; 16: ‘Gerhard Martens’), soms verre bekendheden (6: ‘Meester Baneman’), soms anonieme figuren al of niet van een pseudoniem voorzien (8: de meester van Nieuwebrug bij Ommen; 10: de oude heer op de Esschenhof; 11: de oude heer van ’t Bielder; 17: de koster van Geesteren). Ook in deze verhalen valt het licht indirect vaak nog het meest op meester Heuvel zelf.

   29,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Armoede in Nederland

  Armoede in Nederland

  0

  Naar schatting worstelen twee miljoen Nederlanders met armoede. Dit werk brengt de situatie rondom die armoede in Nederland zo compleet mogelijk in beeld.

  Samen met geïnterviewden en gastschrijvers wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen, omdat armoede, zoals het vroeger was, nooit meer mag gebeuren. En om te zorgen dat de armoede-van-nu wordt gestopt. Alle partijen die met armoede en schulden te maken hebben komen aan het woord.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Arnswalde

  Arnswalde

  0

  Begin februari 1945 werd de Pommerse stad Arnswalde, nu Choszczno in Polen, door eenheden van het Rode Leger omsingeld. Ondanks zware beschietingen en de aanwezigheid van duizenden burgers en gewonden, weigerde het garnizoen zich over te geven. Op 15 februari 1945 ging het Duitse winteroffensief Sonnenwende van start

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Ataturk en Turkije's weg naar Europa

  Ataturk en Turkije’s weg naar Europa

  0

  Mustafa Kemal Atatürk wordt vermoedelijk geboren in het voorjaar van het jaar 1881. Na zijn afstuderen aan de militaire academie van Istanbul in 1904 raakt Mustafa Kemal betrokken bij clandestiene politieke activiteiten. Vier jaar later breekt er in het Osmaanse rijk een opstand uit van de Jong Turken.

   29,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850-1945

  Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850-1945

  0

  De vraag die in dit boek centraal staat is waarom het Duitse leger een zoveel hogere battlefieldperformance had dan al haar tegenstanders. Vanuit het oogpunt van organisatie- en bedrijfskunde, sociologie en psychologie worden het Duitse leger en haar tegenstanders geanalyseerd. En dan wordt duidelijk waarom hier sprake is van een echte high performance organisation en welke mythen het Engelse en Amerikaanse leger omgeven.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Ausreise

  0
   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Ballade van de Groote Oorlog

  Ballade van de Groote Oorlog

  0

  Deze ballade schetst in poëtische bewoordingen en met bijbehorende foto’s de geschiedenis van het Westelijk Front in 14/18.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Bandoeng, Semarang en Jakarta van ooit verwaait nooit

  Bandoeng, Semarang en Jakarta van ooit verwaait nooit

  0

  Bij aankomst in Bandoeng ging mama direct naar het Borromeus ziekenhuis. Zij kwam in de spierwitte wereld van dokters en zusters. Een mama, zo vanzelfsprekend, lag slap en wit in bed. Fluisterende zusters liepen zacht heen en weer op de brandschone vloeren. Ze namen een vreemde geur mee die zich verspreidde via de overdekte gangen, die dwars door de tuin naar de verschillende afdelingen liepen. In hun handen bladen beladen met flesjes en doosjes. Zwevende zwanen, spiegelend op glanzende, stille tegelvloeren.

   17,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Baracke E Patiënten Paradijs

  Baracke E: Patiënten Paradijs

  0

  Dit boek gaat over een Nederlander. Hij ontsnapt samen met twee vrienden uit een concentratiekamp. Uiteindelijk worden ze opgepakt en komen ze terecht in de AEL bij Lahde.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen