Availability: In Stock

Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis

1
SKU: 9789464870794

 23,50

Slavernij bestond al vanaf de vroegste samenlevingen en speelde een hoofdrol in de wereldgeschiedenis. Lange tijd werd slavernij in de geschiedenisboeken afgeschilderd als een fenomeen dat zich in de marge afspeelde.

Beschrijving

Slavernij bestond al vanaf de vroegste samenlevingen en speelde een hoofdrol in de wereldgeschiedenis. Lange tijd werd slavernij in de geschiedenisboeken afgeschilderd als een fenomeen dat zich in de marge afspeelde.

Op het ogenblik is er veel aandacht voor slavernij en het wordt terecht uit de vergetelheid gehaald. Wie de geschiedenis kent, kan daarmee voorkomen dat er in de toekomst weer dezelfde fouten gemaakt worden. In het boek ‘Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis’ ligt de focus op een totaaloverzicht van het fenomeen slavernij in de geschiedenis en het gaat dieper in op drijfveren van zowel voorstanders van slavernij als abolitionisten. Het handelen van mensen naar de heilige geschriften, is aantoonbaar van belang geweest voor de loop van de geschiedenis. Engeland nam het voortouw in de afschaffing van de slavernij wereldwijd, nadat het in 1807 intern met veel moeite de afschaffing van de slavenhandel in de wet had verankerd. De uittocht uit de slavernij wordt uitvoerig beschreven. Ook is er veel aandacht voor de hedendaagse slavernij en er worden oplossingen aangedragen voor het bestrijden hiervan.

E.J. van Amstel studeerde geschiedenis en is docent voortgezet onderwijs.

Extra informatie

Boek auteur

Soort boek

Paperback / softback

Aantal pagina's

216

1 beoordeling voor Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis

  1. Karel van Wijngaarden

    In haar recent verschenen boek – Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis – neemt E.J. van Amstel de lezer mee naar de zeer indrukwekkende wereldgeschiedenis van een leven in slavernij. Voor zij die net als ik opgegroeid zijn in een samenleving waarin institutionele slavernij berucht en verwerpelijk is, vallen de schellen tijdens het lezen van de ogen. Een echte page turner! Vaak ligt de focus in het hedendaagse debat op de koloniale westerse slavernij terwijl E.J. van Amstel ons de hele ontwikkeling van een leven in slavernij wil laten zien. En dan kan je niet om de hele wereldgeschiedenis heen. Ook de invloed en de kern van het Joods-Christelijk gedachtengoed en praxis verdient de volle aandacht.

    In dit boek wordt haarfijn uiteengezet dat de mensheid langer mèt dan zonder religieus, cultureel of economisch gemotiveerde praxis van een leven in slavernij te maken had. Tevens dat de werkelijkheid is dat onze hedendaagse samenlevingen wereldwijd hier nog niet van zijn verlost. Op een heel toegankelijke manier en met een prettige schrijfstijl weet E.J. van Amstel in een te overzien aantal pagina’s deze schrijnende geschiedenis op het netvlies van de lezer te krijgen. Ze verliest zichzelf zelden in details, waardeoordelen, vermijdt het pad van polarisatie en voor diepgravende beschrijvingen verwijst ze naar andere literatuur. Het boek is voorzien van een overzichtelijke bronnenindex en tegelijk is het boek goed gedocumenteerd.

    Centraal in het boek staat de ontwikkeling van de Joods-Christelijk theologie die in staat is geweest het om te zetten in een praxis waardoor het leven in slavernij aanvankelijk al heel vroeg aan banden werd gelegd en de westerse samenleving van binnenuit wist te beïnvloeden. Moedig maar met de juiste toon lezen we over de Islam die overduidelijk een andere sitz im Leben heeft als de theologiche praxis uit het Judeo-Christelijk adagium. Je zou dit boek bijna als een ‘must read’ bestempelen omdat met dit boek vele vooroordelen met behulp van de juiste bronnen worden weggenomen. De aangereikte kennis die wordt aangeboord is onontbeerlijk in het herdenkingsjaar waar wij stilstaan bij de afschaffing van een leven in slavernij. Uit eigen ervaring weet ik dat E.J. van Amstel niet alleen de kunst verstaat om te doceren maar nu ook om haar schrijf-skills in te zetten zodat in boekvorm haar bezielde passie doorheen de wereldgeschiedenis beschikbaar is voor iedereen. Ik spreek de hoop uit dat dit boek veel gelezen mag worden, het liefst ook gebruikt zal worden voor educatieve doeleinden en mag bijdrage in het beter verstaan van het onrecht dat doorheen de wereldgeschiedenis de mensheid is aangedaan, hoe inhumaan mensen weggerukt werden uit de eigen leefomgeving waarbij zij gedwongen en vaak ook met geweld een leven moesten leven in slavernij.

Een beoordeling toevoegen