• Maar wij noemen hen Joden

  ‘Maar wij noemen hen Joden’

  0

  Dit boek gaat over de vraag of antizionisme een nieuwe vorm van antisemitisme is – zoals bijvoorbeeld de Franse president Emmanuel Macron heeft gesteld – of dat het een gerechtvaardigde vorm van kritiek is op de staat Israël en op de Israëlische politiek ten aanzien van de Palestijnen.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • 150 Palästinensische Fabeln

  150 Palästinensische Fabeln

  0

  Sie kennen sie bestimmt wohl, eine Anzahl der vielen Slogans der palästinensischen Propaganda wie: “Der palästinensische Terror ist eine logische Folge der Besetzung”, “Israel wurde gegründet wegen des Schuldgefühls des Westens über den Holocaust” und “Die Siedlungen machen Frieden unmöglich”.

  Haben Sie dabei manchmal nicht gedacht: Irgendwo stimmt etwas nicht, aber wo und was wohl?

   29,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • 150 Palestijnse fabels

  150 Palestijnse fabels

  0

  U kent ze vast wel, een aantal van de vele slogans van de Palestijnse propaganda zoals: “De Palestijnse terreur is een logisch gevolg van de bezetting”, “Israël is opgericht vanwege het schuldgevoel van het Westen over de Holocaust” en “De nederzettingen maken vrede onmogelijk”.

  Hebt u daarbij niet soms gedacht: er klopt iets niet, maar wat? En waar komt dit conflict vandaan en waarom lijkt er geen oplossing mogelijk? Dit boek geeft u daar de antwoorden op. Het blaast de wolk van Palestijnse propaganda weg en geeft de echte, controleerbare feiten. Elke fabel is bovendien voorzien van een foto die in een oogopslag laat zien waarom de Palestijnse bewering een fabel is. De paragrafen zijn alfabetisch op trefwoord gesorteerd, zodat het ook als naslagwerk is te gebruiken.

  Honderdvijftig onzinnige en toch steeds maar weer terugkerende beschuldigingen tegen Israël. Het laat zien hoe diep de haat zit.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • 150 Palestinian tales

  150 Palestinian tales

  0

  You’ve heard the many slogans of Palestinian propaganda. They sound something like: “Palestinian terror is a logical result of the occupation,” “Israel was established because of West- ern guilt over the Holocaust,” or, “The settlements make peace impossible.” If you’ve felt that these accusations were misplaced but couldn’t articulate the reason why, then this book is for you. This book gives you the answers. It blows away the haze of Palestinian propaganda with real, verifiable facts.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Een bijzondere relatie

  Een bijzondere relatie

  0

  In 1897 vond te Bazel het eerste wereld-zionistencongres plaats (zie foto) waarna in de regio Palestina een ontwikkeling tot stand kwam met dramatische gevolgen voor overwegend het niet-joodse bevolkingsdeel. Doel van de politieke zionisten was de creatie in Palestina van een eigen Joodse Staat, omschreven als een nationaal tehuis voor het Joodse Volk. De palestijnse bevolking omvatte des tijds een joods deel van hooguit 8 procent. Islamieten vormden het grootste deel, met daarnaast een christelijke minderheid. Emigratie – Aliya – van duizenden Joden vanuit (Oost-)Europa, en later vanuit andere delen van de wereld, veroorzaakte enorme verschuivingen in die verhoudingen, met onrust en verzet onder de Palestijnen als gevolg.

   32,00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Hamas

  Hamas

  0

  Op 25 januari 2006 verkreeg de Islamitische Verzetsbeweging Hamas een meerderheid in het Palestijnse parlement. De beweging pleegde tal van terreurdaden en verheerlijkt de jihad en de martelaarsdood. Hamas is een vertakking van de internationaal opererende Moslim Broederschap. Deze streeft naar dominantie van de islam in de wereld.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Heel Israel zal behouden worden

  Heel Israel zal behouden worden

  0

  Dit boek is een complete exegese van Romeinen 11vs. 26: En zo zal heel Israël zalig worden. Het verrassende daarbij is dat de traditionele uitleg van deze uitspraak een nadere precisering en een solide basis verkrijgt, terwijl in samenhang daarmee de tegenwoordig toonaangevende interpretatie onontkoombaar in het ongelijk gesteld wordt. ‘Heel Israël’, het volk van God dat eenmaal behouden zal worden, is het lichaam van Christus, de Ekklesia uit alle volkeren, inclusief Israël, waarvan Abraham de vader, het hemelse Jeruzalem de moeder en Christus het eenheid scheppende Hoofd is. Alleen deze exegese doet recht aan de context.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen

  Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen

  0

  De uitspraken van Gretta Duisenberg, echtgenote van ECBpresident Wim Duisenberg, over Israël en de joden en haar eenzijdige keuze voor de Palestijnen – hoe ernstig hun grieven ook zijn- zijn door velen als kwetsend ervaren. “Ik moet oppassen dat ik geen anti-semiet wordt”, verklaarde ze tegenover Vrij Nederland. Gaat het om de mening van één prominent persoon of geeft zij de mening weer van steeds grotere groepen in Nederland en daarbuiten? Wordt anti-semitisme steeds meer salonfahig en krijgen joden de schuld van alles wat er in Israël gebeurt? Niet alleen in de Arabische wereld maar overal in Europa zijn anti-semieten in opmars, hun ideeën zijn vaak gekoppeld aan fanatieke vijandschap jegens Amerika.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Israël bestaat

  Israël bestaat

  0

  ‘Israël bestaat’, van Martien Pennings, is een indringend pleidooi tegen de onterechte aantijgingen rond Israël. Het is een lofrede op deze democratische staat in het Midden-Oosten en een ‘must-read’ voor alle politiek geïnteresseerden die een tegenwicht willen tegen de destructieve waan van de dag.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Joden-haat en Zion's-haat

  Joden-haat en Zion’s-haat

  0

  Joden-haat is een eeuwenoud verschijnsel. De inhoud ervan is tamelijk stabiel: afkeer van, tot aan pathologische haat jegens het judaïsme en zijn exponenten: de Joden. De verpakking van het verschijnsel is tijd-gebonden en varieert dus. Aanvankelijk werd het verschijnsel voornamelijk theologisch gemotiveerd, later “genetisch” (racistisch), terwijl in onze dagen Joden-haat zich presenteert als Zion’s-haat. Onder dit laatste begrip wordt verstaan: ongemotiveerde, kritiekloze kritiek op handel en wandel van de staat Israel, met als ultieme boodschap twijfel aan, c.q. ontkenning van de legitimiteit van die staat.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Kernpunten van het Israëlisch-Palestijns conflict

  Kernpunten van het Israëlisch-Palestijns conflict

  0

  Het conflict tussen Israel en het Palestijnse volk is regelmatig onderwerp van felle discussies. Er is waarschijnlijk geen vraagstuk in de wereld, dat zolang duurt en waarover zoveel meningen en emoties bestaan. Het lijkt alsof Israel, Arabieren en Palestijnen in een eindeloze, uitzichtloze strijd gewikkeld zijn. Toch zijn er in de loop der jaren vredesverdragen gesloten tussen Israel en Egypte en Israel en Jordanië.

  Ook zijn er tussen Israel en de Palestijnen overeenkomsten tot stand gekomen. Er waren vele momenten, waarop beide volkeren een werkelijke vrede met elkaar gesloten konden hebben. Dat is tot op heden niet gebeurd.

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of Nakba

  Tussen hoop en catastrofe. Tikva of Nakba

  0

  Het conflict tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld is een onderwerp waarvoor veel aandacht is. Mensen voelen zich meer betrokken bij het Midden-Oostenconflict dan bij de vele andere oorlogshaarden van het ogenblik. Men kiest partij zonder altijd even goed geïnformeerd te zijn, maar ook voor wie wel het nodige over het conflict weet, geldt dat de keuze voor de ene of andere partij vaak meer een existentieel dan een rationeel karakter heeft. Daarom kan men zich afvragen: is het wel verstandig om in dit gecompliceerde conflict zonder meer partij te kiezen? Is het niet beter om het Midden-Oostenconflict als een historisch gegroeide politieke ontwikkeling te benaderen vanuit de wens om te begrijpen in plaats van te veroordelen? Om het conflict te bestuderen zonder van te voren een standpunt in te nemen.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen