• Buigen of barsten

  Buigen of barsten

  0

  In 1899 kwamen in zuidelijk Afrika de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat in oorlog met Groot-Brittannië dat zijn machtspositie in dat deel van Afrika probeerde te versterken. In mei 1902 kwam er een einde aan de strijd en werden de twee republieken opgenomen in het Britse Imperium. Daar vormden zij met de Britse Kaapkolonie en de Britse kolonie Natal een eenheid waaruit de Republiek Zuid-Afrika zich zou gaan ontwikkelen. In dit boek wordt het verhaal verteld van de Boeren die niet wilden buigen voor de Britse overmacht. Hun strijd werd onder meer in landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Rusland, om maar enkelen te noemen, van dag tot dag gevolgd. De bevolkingen van die landen stonden als een man achter de Boeren. Steuncomités werden gevormd voor de uitzending van ambulances. Maar in tegenstelling tot wat de Boeren gehoopt hadden, hielden hun regeringen zich afzijdig, want geen enkel land wilde in conflict komen met het Britse rijk dat de zeeën beheerste. In deze publicatie wordt ingegaan op het waarom van de Tweede Boerenoorlog, wat het krijgsbeleid van de Britten en Boeren inhield en hoe die oorlog verlopen is.

   27,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • La Seconde Guerre des Boers 1899-1902

  La Seconde Guerre des Boers 1899-1902

  0

  En 1899, les républiques du Transvaal et de l’État libre d’Orange sont en guerre contre l’Empire britannique et luttent pour leur indépendance. Le conflit prend fin en mai 1902, par la paix de Vereeniging. L’État libre d’Orange et le Transvaal sont alors intégrés dans une fédération avec la Colonie du Cap et du Natal sous la couronne du Royaume-Uni. Le présent ouvrage se propose de relater l’histoire des Boers, descendants des colons hollandais et des huguenots français, qui refusaient la domination britannique. Leur lutte fut suivie avec sympathie dans divers pays, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Russie.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen