• Gemanipuleerde-mari

  De gemanipuleerde Maria

  0

  Maria heeft een enorm stempel op onze cultuur gedrukt.
  Haar heerlijkheid is door de beroemdste beeldhouwers,
  dichters en componisten tot uitdrukking gebracht.

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Mei

  Mei

  0

  De maand mei heeft de mens altijd gefascineerd. Niet voor niets behoort
  het gedicht ‘Mei’ (1889) van Herman Gorter tot onze bekendste poëzie: ‘Een
  nieuwe lente en een nieuw geluid’.

   19,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Midwinterse tradities

  Midwinterse tradities

  0

  De midwinterfeesten en -gebruiken van Sint Lucia tot Driekoningen stonden niet alleen in het teken van vergaan, sterven, duisternis en van de verstarde natuur, maar ze waren vooral feesten van de (weder)geboorte, van de zegepraal van het leven op de dood, van de terugkeer van het zonlicht, van het zinvolle en gemeenschappelijk beleven van het natuurgebeuren.

   18,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Midzomer in Europa

  Midzomer in Europa

  0

  In ‘Midzomer in Europa’ wordt de zomerzonnewende door Aat van Gilst weer tot in detail tot leven gewekt. In Nederland is dit een vrijwel vergeten feest, maar de seizoensfeesten zijn lang zeer belangrijk geweest voor het volksleven van veel mensen. De feesten markeerden al sinds prehistorische tijden een keerpunt in de natuur.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Wijze vrouwen en godinnen

  Wijze vrouwen en godinnen

  0

  Is er aan het patriarchaat een matriarchaat voorafgegaan? In ‘Wijze vrouwen en godinnen’ concludeert Aat van Gilst dat de (moeder)godinnen uit de oudheid in menig opzicht zijn terug te voeren op de wijze vrouwen uit prehistorische tijden. Deze wijze vrouwen of volksmoeders waren de religieuze leiders, de artsen en de rechters. Het waren wijze of vroede vrouwen met belangrijke functies. Later zouden hier zowel de vrouwelijke heiligen als ook de heksen uit voortkomen.

   22,95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Zonnecultus

  Zonnecultus

  0

  Er valt niets te bedenken dat meer heeft bijgedragen tot ons bestaan, onze levensvoorwaarden en onze levensbeschouwing dan de zon. Zonder zon zouden we geen warmte, geen licht en geen voedsel hebben, kortom zonder zon zouden we er niet zijn. De zon is bepalend voor ons levensritme, onze tijdsindeling en onze jaarlijks terugkerende feesten.

  De auteur voert ons aan de hand van een aantal aspecten van de zonnecultus mee naar prehistorische bouwwerken zoals de piramiden, het megalitische overblijfsel van Stonehenge, de monumenten van de Indianen en wijst op mythen, riten, zinnebeelden, volksgeloof en volkgebruiken die met het oude wereldbeeld verband houden.

   24,95
  Toevoegen aan winkelwagen