Belangrijk corrigerend naslagwerk over Arabisch-Israëlisch conflict

Het is opvallend dat van geen elk conflict zoveel domme en valse zaken worden beweerd als over het Arabisch-Israëlisch conflict. Tom van Bemmelen heeft de belangrijkste van zulke beweringen naast de feiten gelegd in zijn boek ‘150 Palestijnse fabels’. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Van Bemmelen is gepensioneerd beroepsmilitair (Nederlandse marine) en was statenlid, lid eerste kamer en op allerlei andere wijzen actief in de rechts-liberale politiek in Nederland. Hij was ook voorzitter van Likoed Nederland.

Dit boek zou anti-Israëlische propaganda wegblazen en controleerbare feiten geven. De 150 fabels zijn alfabetisch behandeld. Het is een overzicht van veelal onzinnige, maar toch steeds weer terugkerende beschuldigingen. Ze laten zien hoe diep de Arabische haat is tegen Joden.

Na een Inleiding wordt elk onderwerp in meestal 1 tot 2 pagina’s (soms 3-4) besproken. Bij de tekst staan zwart-wit foto’s, afbeeldingen, grafieken of landkaartjes. Het boek heeft geen voet- of eindnoten. Afgesloten wordt met een korte literatuurlijst, een personalia en een illustratieverantwoording.

Valse beschuldigingen weerlegd
Leuzen die vaak herhaald worden en oppervlakkig gezien juist lijken, zijn daardoor niet altijd ook waar. Feitenkennis kan en zal vaak corrigerend werken. Een van de bekendste over het Arabisch-Israëlische conflict is de bewering dat Israël een koloniale bezetter zou zijn.

Het is echter een feit dat de overgrote meerderheid van de Volkerenbond (later de VN) in november 1947 het gebied ten westen van de Jordaanrivier en ten noorden van de Beek van Mitsrajim (Sinaj) en de Rode Zee definitief aan Joden heeft gegeven als thuisland. Een gebied dat vrij goed overeenkomt met het Bijbelse beloofde Land en het rijksgebied van de klassieke Isra‘Elitische koninkrijken van Dawied en Sjlomo (Salomo).

Aan vrijwel alle Arabische inwoners die na die uitspraak van de internationale gemeenschap en de opvolgende stichting van de Staat Israël toch in dat gebied wilde blijven wonen werd het Israëlisch staatsburgerschap gegeven of ze (gingen) wonen in gebieden die later bestuurd werden door hun eigen regeringen onder indirecte controle van de Staat Israël.

Evaluatie
Dit is een belangrijk en betrouwbaar naslagwerk, waarin de meest belangrijke valse beweringen tegen Joden worden weerlegt. Daardoor biedt het ook een mooi overzicht van de geschiedenis van dat deel van het Midden-Oosten. Van Bemmelen geeft niet slechts feitelijke tegenargumenten, maar citeert ook prominente personen of krantenartikelen (vaak uit de 21ste eeuw). Daarbij is hij ook voldoende genuanceerd en onderbouwt hij zijn argumenten.

Meest opvallende vaststelling die heel vaak terugkomt is wat Van Bemmelen Arabische projectie noemt. De Staat Israël wordt zaken verweten die de Arabieren (meestal extremistische moslims) juist zelf doen.

Echter, niet alle onderwerpen zijn altijd even belangrijk en enkele weerleggingen zijn echter niet altijd volledig overtuigend of juist. Zo stelt Van Bemmelen dat zionisme al eeuwenoud is en Bijbels, maar zijn definitie – voorstander-zijn van Joodse zelfbeschikkingsrecht in het toegewezen Joodse thuisland – is natuurlijk een modern menselijk bedenksel.

Dit boek is een must have.


Bemmelen, T.S. van, 150 Palestijnse fabels. Tweede druk. 2016, Aspekt, Soesterberg, 377 pagina’s, € 24,95, ISBN: 9789461538321.

150 Palestijnse fabels
Geef een reactie