Willem Tjerkstra is geboren op 15 augustus 1943 in It Heidenskip, een dorpje bij Workum in de zuidwesthoek van Fryslân. In Sneek volgde hij de opleiding voor leraar, was in diezelfde stad zeven jaar onderwijzer en veertien jaar directeur van een basisschool. Hij studeerde in Amsterdam en Groningen pedagogiek/onderwijskunde. In 1989 werd hij benoemd als onderwijsbegeleider met als specialiteit de ontwikkeling van Fries leermateriaal. Tevens was hij hoofdredacteur van een onderwijstijdschrift.
Met drie collega’s schreef hij ‘Meer dan onderwijs’, een leerboek voor de Pabo. De godsdienstmethode ‘Leven met toekomst’ voor het basisonderwijs ontwikkelde hij ook in samenwerking.