Robert Jan Blom is onderzoeker op terreinen van schuldsitu- aties, schuldhulp en schuldsanering. Als ex-wethouder stelde hij een praktisch en noodzakelijk minima-armoedebeleid vast in zijn woonplaats. Over zijn werk schreef hij tientallen boeken en columns.