Noud Bles is schrijver van gedichten, korte verhalen, romans en essays. Zijn gedichten zijn toegankelijk, kennen verrassende thema’s en hebben vaak een opmerkelijk woordgebruik. De personages in de verhalen en romans van Noud Bles koesteren vaak faustiaanse ambities die doorgaans botsen op de beperkingen van de mens.

Gedichten en verhalen worden opgenomen in tijdschriften en bloemlezingen zoals Langs brede rivieren (Rainbow 2019), Eén zwaluw maakt geen zomer (Rainbow 2020) en het cultureel-literair tijdschrift Bühne.

Zijn laatste publicaties zijn: Oekraïne: Hoog op de zuil van vrijheid, achtergronden, geschiedenis en literatuur van en over het oorlogsgetroffen buurland van Europa, juni 2022. In het voorjaar van 2023 verscheen Wij leven, 60 jaar gedichten 1963 – 2023. In dit boek heeft Uitgeverij Aspekt de mooiste, beste en meest opmerkelijke gedichten uit zestig jaar schrijverschap van Noud Bles verzameld.

In november 2023 verscheen de nieuwe roman Een stad van leven. Dit boek is een klimaatroman en gaat over de mogelijke toekomstige zeespiegelstijging die het laaggelegen deel van Nederland bedreigt. Dertien architecten en stedenbouwkundigen krijgen de opdracht om een nieuwe hoofdstad te ontwerpen. Een uiterst actuele, soms verontrustende roman.

Noud Bles foto Eugène Verheul