Geboren in 1949. Hij studeerde aan de toen geheten Universiteit Wageningen tropische bosbouw/bosbedrijfseconomie. Studeerde af in 1979 en trad in dienst bij de toen geheten AMRO Bank, thans ABN AMRO. Ontwikkelde daar samen met 5 andere Europese banken een uniform kredietbeoordingsnorm voor internationaal opererende banken. Volgde daarna de AMRO International Banking Course. Tenslotte daar werkzaam als kredietbeoordelaar Corporate Banking.