Gertram Schaeffer is verbonden aan het Hendrik Pierson
College in Zetten. Hij doceert geschiedenis en filosofie. In
2014 promoveerde hij in de wijsbegeerte. Sindsdien heeft hij
ettelijke artikelen en hoofdstukken in boeken geschreven met
filosofische en geschiedkundige onderwerpen.