Elles Santegoets is behalve moeder ook maatschappelijk werker en wereldreiziger met een passie voor fotografie. ‘Volg je hart’, is haar levensmotto. Gedreven door nieuwsgierigheid, oprechte belangstelling en een open blik, volgt ze wat op haar weg komt. Vaak tegen de heersende normen in. Na haar opleiding maatschappelijk werk heeft ze bij diverse hulpverleningsinstanties gewerkt zoals een Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast is ze uitgezonden geweest naar de Filippijnen en Sierra Leone. Ze is afgestudeerd in ‘Christendom en Islam’. ‘Schaduwtaal’ is haar tweede autobiografische roman.
Ze heeft een poëtische en beeldende schrijfstijl en een mooi taalgebruik.