Dick Thoenes werd geboren in 1930. Hij studeerde scheikunde en scheikundige technologie aan de Technische Universiteit te Delft. Hij studeerde af in 1954 en promoveerde in 1957. Na zijn militaire diensttijd werkte hij bij DSM in Geleen (destijds: ‘Staatsmijnen in Limburg’), eerst in onderzoek en ontwikkeling, daarna in proeffabrieken en ten slotte als hoofd van de afdeling procestechniek.