Indrukwekkende presentatie boek Bauke Geersing, Het pijnlijke afscheid van de indische archipel

Het was een prachtige presentatie met hoge opkomst in Nieuwspoort 17 april. Het nieuwe boek , Het pijnlijke afscheid van de indische archipel, samengesteld door Bauke Geersing, werd ten doop gehouden. De zaal zat vol met veteranen, hoge officieren en ook vijf Kamerleden waren aanwezig.

Bauke Geersing, voormalig topman NOS en KLM en oud beroepsofficier, ergerde zich al jaren aan de eenzijdige beeldvorming over voormalig ned. Indie en het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. In door de overheid gesubsidieerde onderzoeken komt naar zijn idee een erg eenzijdig beeld naar voren, waarbij ‘brandende kampongs’ centraal staan. Dit beeld zou niet worden ondersteund door de feiten.
Het optreden van de Nederlandse krijgsmacht in Nederlands-Indië in 1946-1949, was allesbehalve doelbewust, stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld. Dit blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek van 16 (militair)historici, (militair) juristen, officieren, veteranen en publicisten. Hun bevindingen zijn samengebracht in het boek ‘Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel’, dat op 17 april verschijnt bij uitgeverij Aspekt. De wetenschappers zijn in vele archieven – ook Indonesische – gedoken en komen tot hele andere conclusies dan in het onderzoek dat de drie instituten NIOD, KITLV en NIMH in opdracht van de regering uitvoerden. De op antikoloniale opvattingen geselecteerde onderzoekers werden op 27 februari 2022 gepubliceerd en onderschreven door het Kabinet middels twee brieven van het kabinet Rutte IV. Enkele opvallende constateringen in dit nieuwe onderzoek: – De onafhankelijkheidsdatum van de Republiek Indonesië is niet 17 augustus 1945, maar 27 december 1949 toen Nederland de soevereiniteit over het gebied overdroeg aan De Federatie van Indische Staten. – De Bersiap was wel degelijk een periode met wreed en genocidaal geweld van Indonesische zijde. – De Haagse politiek heeft destijds gefaald – De Nederlandse krijgsmacht werd ingezet om de wrede guerrilla, terreur en tactiek van de verschroeide aarde te beteugelen en de bevolking daartegen te beschermen.

Er was gezien de feitelijke en juridische situatie geen sprake van een (dekolonisatie)oorlog. – Drie militaire acties (Pesing, Westerling op Zuid-Celebes en Rawagadeh) worden ontdaan van de mythe dat daar excessief geweld zou zijn gepleegd. Integendeel, er was sprake van succesvolle militaire acties. – De Nederlandse militairen boden (ook) veel humanitaire hulp.

https://uitgeverijaspekt.nl/boek/het-pijnlijke-afscheid-van-de-indische-archipel/

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

Close