Opmars naar Rotterdam 1 De luchtlanding, E.H. Brongers, Uitgeverij Aspekt

Opmars naar Rotterdam – 1 De Luchtlanding

Auteur: E.H. Brongers

ISBN: 9789059112490
Soort boek: Paperback / softback
Aantal pagina's: 318
Publicatie datum: 25-10-2004
Prijs: € 21.95

In winkelmand

Opmars naar Rotterdam – 1 De Luchtlanding

Nog steeds zijn in Rotterdam de sporen zichtbaar van het verschrikkelijke bombardement dat op 14 mei 1940 de binnenstad verwoestte. Het was een gebeurtenis die de wereld schokte en lange tijd historici bezighield.

Mede op grond van publicaties van het Millitärarchiv te Freiburg is duidelijk geworden dat het hier een op de burgerbevolking gerichte terreuraanval betrof, met als doel een snelle capitulatie van Nederland. Voor de Duitse strijdkrachten was Rotterdam geen primair doel, maar een belangrijke stad in de opmarsroute die via het zuidelijk deel van ons land naar het regeringscentrum in Den Haag moest leiden. Die opmars vormde een spectaculaire operatie.

Door kritische vergelijkingen van alle beschikbare Nederlandse, Duitse en Franse gevechtsverslagen, rapporten, dagboeken, strafstudies en publicaties van officiële en niet-officiële aard, is gestreefd naar een waarheidsgetrouwe en zo objectief mogelijke weergave van de gebeurtenissen.

Opmars naar Rotterdam: De luchtlanding is deel 1 van de trilogie Opmars naar Rotterdam. In drie delen wordt een operatie beschreven waarbij voor het eerst in de geschiedenis tanks, parachutisten en luchtstrijdkrachten in één snelle en massale aanvalsactie werden ingezet. Ze vormde het zwaartepunt bij de aanval op Nederland in mei 1940 en hing nauw samen met het door de Duitsers gelijktijdig uitgevoerde offensief tegen Frankrijk.

Deel 2 beschrijft de oorlog in het zuiden van het land tot het moment dat Duitse pantserstrijdkrachten het Hollands Diep bereikten. Deel 3 gaat over de slotfase, die na de beschrijving van een wanhopig volgehouden verzet, eindigt met de laatste gevechten in en om Rotterdam.

Delen via

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

Close