Bij tijd en wijle

Auteur: T. Slootweg, L. Smit

ISBN: 9789059114593
Soort boek: Paperback / softback
Aantal pagina's: 190
Publicatie datum: 20-09-2004
Prijs: € 16.95

In winkelmand

Bij tijd en wijle

De tegenwoordige tijd en de huidige cultuur worden schijnbaar beheerst door de arbeid en dat wat maakbaar is. Ook de vrije tijd en het geestelijk leven worden in toenemende mate opgevorderd door het activisme van een steeds verder oprukkende arbeidswereld. Uitgangspunt van deze bundel is de behoefte deze zorgwekkende ontwikkeling in een breder perspectief te plaatsen en te verkennen welk actueel belang gehecht moet worden aan de rust als bestaansvoorwaarde voor de beschaving. Daartoe dient in de eerste plaats zoveel mogelijk onder begrip gebracht te worden wat rust eigenlijk is (en wat niet). De bijdragen in deze bundel behandelen allerlei verschillende aspecten die aan rust en ontvankelijkheid onderscheiden kunnen worden: de publieke zaak, de cultuur, de kunst, de spiritualiteit, de levensgeschiedenis en de religie. Het belang van de rust wordt benaderd vanuit de specifieke invalshoeken en disciplines van de verschillende auteurs: de sociologie, de politieke filosofie, de wijsgerige ethiek, de metafysica en de theologie. In de bijdragen wordt – meer dan eens – uitgebreid gerefereerd aan de wijsgerige en levensbeschouwelijke traditie die misschien meer dan de tegenwoordige tijd doordrongen was van de waarde van het ethos van de rust. De in de rust gefundeerde contemplatieve ontvankelijkheid ligt krachtens de overlevering ten grondslag aan alle hogere levensuitingen van de mens en zij kot bij uitstek tot uitdrukking in de beschouwelijke verwondering over het geheim van de werkelijkheid.

Delen via

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

Close