Archiven

Rust Zacht

april 20, 2023 4:25 am Gepubliceerd door

Bij detectivebureau Eyewitness komt een anonieme, alarmerende e-mail binnen. De e-mail houdt verband met een onopgeloste verdwijningszaak; de laatste zaak waaraan Joop Hamelinks hoogbejaarde vader werkte. Na een complexe hartoperatie is Hamelink senior weggegleden in een diepe coma.

Nu zijn vader is weggevallen roept Joop de hulp in van zijn vriendin Carina en Theo de Rooy uit Terneuzen, een oud-rechercheur van de afdeling Zedendelicten.

In de Braakmanbossen, net buiten Philippine, doen ze een macabere, schokkende ontdekking. Er volgen meer verontrustende e-mails en er vallen meer slachtoffers. Wie probeert de speurders op het spoor van de moordenaar te zetten?

De pers over de eerder verschenen Eyewitness thrillers:
‘Hendrikse is een geboren verteller,’ Vrij Nederland
‘Bloedstollend en herkenbaar,’ BN/De Stem
‘Prachtboek, aanrader!’ Hebban

Bij detectivebureau Eyewitness komt een anonieme, alarmerende e-mail binnen. De e-mail houdt verband met een onopgeloste verdwijningszaak; de laatste zaak […]

Surprise Box

Surprise Box

april 13, 2023 2:04 pm Gepubliceerd door

Met de lente op komst is het heerlijk boeken lezen in de prille zon. Uitgeverij Aspekt heeft uit haar ruime magazijnen een prachtig verrassings-boekenpakket voor u samengesteld. Dit alles ter introductie en verdere kennismaking met ons mooie fonds; 10 romans voor literaire lentekriebels voor u. Wij wensen u heel veel leesplezier.

Met de lente op komst is het heerlijk boeken lezen in de prille zon. Uitgeverij Aspekt heeft uit haar ruime […]

Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel

maart 30, 2023 4:25 am Gepubliceerd door

De geschiedenis van de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950 geeft tot op de dag van vandaag aanleiding tot uiteenlopende inzichten. Er vond destijds een strijd plaats om het innemen van een machtspositie en overleving in een sterk veranderende wereld. Een strijd waarin deelnemers uit eigenbelang handelden, afspraken maakten, die verbraken en waarbij niet zelden werd gekozen voor de aanpak van ‘het doel heiligt de middelen’. Dit boek geeft een beschrijving van die periode, gebaseerd op de feiten en inzichten van destijds. De zestien auteurs – (militair-)historici, (militair-)juristen, officieren, veteranen en publicisten – hebben hun bijdragen geschreven vanuit de brede historische context, in al zijn complexiteit met tal van actoren, wisselende rollen en strijd om de macht als constante factor.

Zij komen tot enkele opvallende constateringen:

– De onafhankelijkheidsdatum van de Republiek Indonesië is niet 17 augustus 1945; de juiste datum is 27 december 1949.
– De Bersiap was wel degelijk een periode met wreed en genocidaal geweld.
– De Haagse politiek heeft destijds gefaald.
– De groep Soekarno en Hatta streefde naar rekolonisatie van de gehele Archipel onder leiding van ‘Java’.
– De Nederlandse krijgsmacht werd ingezet om de wrede guerrilla, terreur en tactiek van de verschroeide aarde te beteugelen en de bevolking daartegen te beschermen. Er was, gezien de feitelijke en juridische situatie, geen sprake van een (dekolonisatie-) oorlog.
– De zogenoemde affaires Pesing, Westerling op Zuid-Celebes en Rawagedeh waren reguliere militaire acties en kunnen niet worden aangemerkt als symbolen van excessief geweld en oorlogsmisdaden.
– De Nederlandse krijgsmacht pleegde veel humanitaire acties.

De auteurs beschrijven verschillende aspecten van deze geschiedenis, ieder op eigen wijze en voor eigen verantwoordelijkheid. Zij menen dat de Nederlandse regering de werkelijke geschiedenis van deze periode in Nederlands-Indië dient te respecteren en bepleiten de verdraaiing van deze geschiedenis een halt toe te roepen en te herstellen. Bovendien verdienen de Nederlandse krijgsmacht, en enkele onderdelen daarvan in het bijzonder, eerherstel voor hun optreden van destijds.

De geschiedenis van de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950 geeft tot op de dag van vandaag aanleiding tot uiteenlopende […]

Van de Velde De Smet

maart 1, 2023 4:25 am Gepubliceerd door

Van de velde De Smet krijgt bij zijn geboorte niet alleen een vreemde naam, ook de situatie waarin hij opgroeit is op zijn minst bijzonder te noemen. Hij woont al sinds hij een kleine baby was helemaal alleen, in een caravan op een terrein dat door enkele daklozen in gammele tentjes wordt bewoond. Zijn bed is zijn hele wereld, en daar lijkt hij best tevreden mee. Zijn mama komt nu en dan langs om hem aan de borst te leggen, maar vooral om de caravan uitbundig te versieren met kleurrijke plastic bloemen. Op die manier dompelt ze haar zoon in haar droomwereld. Wanneer hij uiteindelijk naar school gaat ontwaakt hij en ziet wat hij nooit eerder mocht zien.

Van de velde De Smet krijgt bij zijn geboorte niet alleen een vreemde naam, ook de situatie waarin hij opgroeit […]

Hersenflitsen

maart 1, 2023 4:25 am Gepubliceerd door

Olaf Carl Kramer is zwaar getroffen door een hersenbloeding. Hij leeft, gebukt onder zijn handicap, jarenlang in een verzorgingstehuis en wordt wekelijks opgehaald door zijn familie voor de gebruikelijke koffieochtend op zondag. Zijn verstandelijk vermogen is onherroepelijk aangetast en instabiel. Hij beleeft variërend heldere en troebele momenten, is half verlamd en geestelijk lijkt hij er meestal niet meer bij. Deze beperkingen verhinderen Olaf normaal te communiceren met zijn omgeving. Hij is, wanneer hij niet weggevallen is, er wel degelijk echt bij. Hij knikt vriendelijk naar zijn omgeving, glimlacht schaapachtig, doet wat hem in zijn opvoeding is bijgebracht: Beleefd zijn, luisteren, gehoorzamen.

Het leven gaat in deze periode langzaam aan Olaf voorbij. Niet voor Carl, zijn onderbewustzijn, zijn tweede ik. Die ziet de interessante kant van de zaak en probeert Olaf daarvan te doordringen. Carl is de enige die nog goede dialogen met Olaf kan voeren. Niet altijd, maar vaak wel. Carl is weinig gehinderd door de barrières waar Olaf mee te kampen heeft en neemt gaandeweg, tot ongenoegen van Olaf, de overhand. Olaf zelf blijft over met de onverbiddelijke aftakeling van het lichaam, iets waar Carl zich in het geheel niet om bekommert. Hij concentreert zich liever op het verklaren van de zin des levens terwijl Olaf meer inzicht verlangt in het leven na de dood..

Olaf Carl Kramer is zwaar getroffen door een hersenbloeding. Hij leeft, gebukt onder zijn handicap, jarenlang in een verzorgingstehuis en […]

Winston Churchill

januari 18, 2023 4:25 am Gepubliceerd door

Al heel vroeg waarschuwde Winston Churchill voor het Duitse gevaar en het opkomend antisemitisme. ‘Oorlogen komen heel plotseling’, zei hij in februari 1934, een jaar nadat in Duitsland Adolf Hitler aan de macht was gekomen.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, begin september 1939, was hij ook een van de eersten die wilde dat Duitse oorlogs-misdaden door ‘geallieerde tribunalen’ zouden worden berecht. Dit is hoogst actueel in verband met talloze Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne in 2022/23. De Russische invallers en hun president Vladimir Poetin gedragen zich immers als nazi’s.

Minder bekend is dat Churchill herhaaldelijk waarschuwde voor radicale moslims die de ‘heilige oorlog’, de jihad, predikten en vrouwen onderdrukten. Als jong officier had hijzelf in zowel Soedan als de Afghaans-Pakistaanse grensstreek met zulke ‘jihadisten’ te maken gehad. Die hebben nog steeds grote macht, zoals blijkt uit het optreden van de Taliban in Afghanistan.

Radicale moslims willen ook afrekenen met de staat Israël. Maar Churchill heeft altijd zijn steun voor de Joden en de zionisten uitgesproken, al moeten die wel rekening houden met de rechten van de Arabieren.
Churchills inzichten en ervaringen welke centraal staan in dit boek kenmerken zich door een opmerkelijke actualiteit: oorlogsmisdaden, antisemitisme en de opkomst van de radicale islam.

Al heel vroeg waarschuwde Winston Churchill voor het Duitse gevaar en het opkomend antisemitisme. ‘Oorlogen komen heel plotseling’, zei hij […]

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

Close