Hemingway, the best writers are liars

JORIS SMEETS :
HEMINGWAY, THE BEST WRITERS ARE LIARS

ISBN: 9789461533876
393 pagina's
Verschijningsdatum: december 2013
Prijs: €19.95

OVER DIT BOEK:

In 1964 verscheen A Moveable Feast, de postume Parijse memoires van de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway (1899-1961). Het stond vol bitterzoete anekdotes  en was een ode aan de Linkeroever van Parijs waardoor het een literaire reisgids werd. In A Moveable Feast beschreef Hemingway zijn opkomst in het literaire Parijs van de jaren twintig. De jonge charismatische auteur bouwde er snel een nuttig netwerk op. Hemingway prees, bespotte en kleineerde vrienden uit dit netwerk in zijn niet altijd even betrouwbare memoires. Hij vond ze te commercieel en drankzuchtig (F. Scott Fitzgerald), te ijdel (Gertrude Stein) of te leugenachtig (F.M. Ford). Maar ook zijn vrienden schreven Parijse memoires, hadden uitgesproken meningen over Hemingway en mengden ?ctie en non-?ctie naar het hen uitkwam. Dit boek beschrijft een aantal van die vriendschappen en vetes. Daarnaast bekijkt het of de verwijten van Hemingway aan zijn literaire vrienden in de jaren vijftig op hemzelf van toepassing waren geworden.


Bestel >