GERIE SCHAAFSMA

‘Onder gaan in leef- en liefdesdrift, wordingskracht en nooit bedarend verlangen..’

Het levensmotto van de auteur, verwoord in het gedicht ‘Lofdicht op de prachtigste man’.

Gerie Schaafsma is neerlandica, trainer in communicatie, master in stedelijke ontwikkeling, mediator en conflictbemiddelaar in Amsterdam.

Haar sensitiviteit in gevoelige kwesties raakt in deze cyclus met liefdeslyriek haarzelf: de ontwikkeling van een grote liefde. Vreugde, lofzang, erotiek, onvermogen, pijn en “blozende sterren”: thema’s die je eigenlijk bijna niet mag benoemen, beschrijft ze met soms rechtstreekse, dan weer tere sensualiteit.

De dichter heeft met deze cyclus de grote liefde zijn plaats gegeven in de literatuur. En daarmee het vermogen om deze steeds weer op te roepen en tot leven te wekken.

Daarbij schept de dichter ook nog eens nieuwe woorden die waardig zijn om in ons taalgebruik opgenomen te worden: merelskussen, verstrelen, omkussen, wordingskracht. En zij introduceert een nieuwe rijmsystematiek: het tussen- /eindrijm.

BOEKEN VAN DEZE AUTEUR:

Blozende Sterren
ISBN:9789463381222
€ 12.95

Lees meer > Bestel >